Prijava partnera:
Pretraži proizvode     

Uvjeti poslovanja web-shopa

Opći uvjeti

Kupac može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja ima prebivalište/sjedište na području Republike Hrvatske i koja prihvaća naše uvijete poslovanja.

Narudžbom artikala kupac potvrđuje da je upoznat i da prihvaća uvijete poslovanja.

Kupoprodajni ugovorni proces postaje pravovaljan nakon plaćanja i primitka naručene pošiljke.

Sve cijene su iskazane bruto (sadrže PDV) i izražene su u kunama.

Prodavatelj je: Šumoopskrba d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i zastupanje, Donje Svetice 12, 10000 Zagreb. Matični broj: 03466272

Informacije, prijedlozi, pritužbe

Kupac se može obratiti prodavatelju za informaciju, ili dati svoj prijedlog i pritužbu vezanu uz webshop:

 • telefonom: 01/2441-272 (centrala) u radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8:00 do 16:00 sati
 • e-mail: webprodaja@sumoopskrba.hr
 • telefaksom: 01/2441-306

Naručivanje

Naručivanje artikala kupac može izvršiti od 0:00 do 24:00 sata:

Naručene artikle (narudžbu) imate pravo stornirati u roku od dva radna dana od dana narudžbe.

Nakon izvršene narudžbe artikala, kupac će primiti obavijest o zaprimanju narudžbe putem e-maila .

Isporuka

Isporuku/preuzimanje naručenih artikala vršimo isključivo na području Republike Hrvatske i to paketnom dostavom, putem Hp express kurirske službe na vaša vrata u uobičajenom roku od 10 radnih dana. U slučaju da paket nije uručen zbog odsutnosti kupca, paket se može podići u poštanskom uredu u roku od 5 dana od dana pokušaja uručenja, odnosno poštanske obavijesti ostavljene pri pokušaju uručivanja.

Troškovi dostave po jednoj narudžbi:

 • za pošiljke po predračunu iznose 50,00 kn i iskazani su na računu.
 • za pošiljke koje se plaćaju pouzećem iznose 50,00 kn i iskazani su na računu, ali kupac plaća i dodatni trošak poštarine od 7,20 kn direktno radniku HP expressa prilikom uručenja paketa, a koji nije iskazan na računu.
 • osobno, u prodajnom prostoru robno-prodajnog centra Šumoopskrba d.o.o., Donje Svetice 12, 10000 Zagreb bez plaćanja troškova (npr.dostave i sl.). Prilikom naručivanja, u tom slučaju kupac izabere opciju "osobno podizanje". Pri osobnom preuzimanju naručenih i plaćenih artikala, preuzimanje može izvršiti samo osoba (kupac) na koju račun glasi, osim ako kupac, pismeno, odobri da artikle može preuzeti i neka druga osoba (ime i prezime) umjesto njega.

Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to nije moguće iz nekog razloga (npr. nemogućnosti zajedničkog pakiranja, lomljivosti nekog od artikla, trenutne nedostupnosti artikla, volumena i sl.) zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

Preuzimanje naručenih artikala može izvršiti samo osoba (kupac) na koju račun glasi, osim ako kupac izričito, pismeno, odobri da artikle može preuzeti i neka druga osoba (ime i prezime)umjesto njega.

Jamstva

Svi artikli koji podliježu jamstvu isporučuju se sa jamstvenim listom, naputkom za uporabu i popisom servisera.

Plaćanje

Kupac može izvršiti plaćanje naručenih artikala odabirom jednog od načina plaćanja:

 • pouzećem (prilikom preuzimanja pošiljke iznos računa kupac plaća u gotovini radniku Hp ekspressa)
 • uplata po predračunu na ž.r. prodavatelja (Internet bankarstvom, platnim nalogom u poštanskom uredu, banci ili Fini). Smatra se da je kupac izvršio uplatu kada je na ž.r. prodavatelja vidljiva navedena transakcija. Po obradi narudžbe, prodavatelj će poslati kupcu e-mailom predračun radi uplate.

Reklamacije/zamjene

Svi naručeni artikli su prije predaje za paketnu dostavu detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom, neoštećenom stanju.

Ukoliko ipak prilikom otvaranja sadržaja pošiljke ustanovite tzv. nevidljiva oštećenja, oštećenja uzrokovana rukovanjem, neispravnost artikala ili pak niste zadovoljni isporučenim artiklom možete izvršiti povrat, odnosno zamjenu u roku od 10 radnih dana od dana preuzimanja pošiljke:

 • putem pošte u obliku običnog paketa na adresu prodavatelja
 • osobno u robno-prodajnom centru Donje Svetice 12, 10000 Zagreb.

Prilikom povrata/zamjene artikle je potrebno vratiti sa originalnom ambalažom i popratnom dokumentacijom (jamstva, napuci za uporabu, barkodovi i sl.) uz popunjeni, priloženi obrazac za reklamaciju. Artikle koji su bili isporučeni u setu ili kompletu kupac mora vratiti u kompletu i setu kao što su bili isporučeni.

Pakete koji su posebno označeni radi lomljivosti artikala molimo provijeriti da nije došlo prilikom dostave do oštećenja. U slučaju da je došlo do oštećenja molimo da se obratite za reklamaciju najbližem poštanskom uredu.

Trošak dostave, prilikom povrata artikala s opravdanom reklamacijom (radi nevidljivih oštećenja, neispravnosti ili pogrešne isporuke nenaručenog artikla) i njihove zamjene za istovrsni artikl, snosi prodavatelj. Ako se povrat vrši putem pošte potrebno je naglasiti da trošak otpreme ide na teret prodavatelja.

Prilikom povrata naručenog artikla iz bilo kojeg drugog razloga (nezadovoljstvo i sl.), troškove dostave povrata snosi kupac.

Zamjenski i rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima kada naručene artikle nije moguće isporučiti zadržavamo pravo, uz prethodnu pisanu obavijest (e-mail) i Vaše pisano odobrenje i suglasnost (e-mail), isporučiti artikl koji cijenom i kvalitetom odgovara naručenom. Za zamjenske artikle vrijede isti uvjeti.

U rijetkim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da neke od naručenih artikala ne možemo isporučiti ili možemo isporučiti u manjoj količini (odnosno da su neki od artikala iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani). U tom slučaju biti ćete o tome obaviješteni putem e-maila radi suglasnosti o djelomičnoj isporuci.

Povrat novca

Za ispravno vraćene artikle prema uvjetima iz točke reklamacija/zamjena, imate pravo na povrat novca i to u visini prodajne cijene vraćenih artikala (bez povrata za troškove dostave):

 • doznakom iznosa na vaš tekući ili poslovni (žiro) račun koji ste naveli u reklamacijskom listiću (za plaćanje pouzećem ili po predračunu) u roku 2 radna dana od dana pristiglog povrata
 • storniranjem zaduženja iznosa povrata po pojedinoj kartici (za plaćanje kreditnim karticama)

Posebni popusti/akcije

Tijekom godine kupce očekuju akcijske cijene, odnosno popusti za pojedine, izdvojene ili prigodne artikle, koji će biti vidno istaknuti na našim web stranicama.

Vjerne kupce povremeno ćemo nagrađivati različitim pogodnostima o kojima ćemo ih prethodno izvijestiti.

Zaštita povjerjlivih podataka

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja.

Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i naši poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sadržaj stranica

Ako se drugačije ne navede, svi materijali, uključujući slike, ilustracije, dizajn, ikone, fotografije, video klipovi i napisani te drugi materijali koji se pojavljuju kao dio Stranica sveukupno, «Sadržaj» su zaštićeni , kontrolirani ili licencirani od Šumoopskrba d.o.o.

Stranice kao cjelina podliježu zakonu o zaštiti autorskih prava, sva prava diljem svijeta , titule i interesi su vlasništvo Šumoopskrbe d.o.o Sadržaj naših stranica kao i stranice kao cjelina, su namijenjene za privatnu, nekomercijalnu ( sve osim kupovine robe sa naših stranica) uporabu korisnika naših stranica.

Možete skidati ili kopirati sadržaj i sve ostale materijale pokazane na Stranicama samo za osobnu uporabu. Nikakva prava, naslovi ili interesi u bilo kojem skinutom materijalu nisu prenosiva na vas u slučaju bilo kakvog skidanja ili kopiranja. Ne smijete reproducirati (osim navedenoga gore), objavljivati, distribuirati, pokazivati, modificirati, kreirati derivirani rad , prodavati ili sudjelovati u prodaji, ili prosljeđivati u nijednom slučaju, u cjelini ili u dijelovima, bilo koji dio sadržaja stranica.

Vaša košarica je prazna.
KABEL PROFI S PREKIDAČEM 1,5M-8 UTIČNICE 3G1,5+
08. ELEKTROMATERIJAL
31,44 kn 39,30 kn
TEGLA KERAMIČKA SA BUBAMARAMA 9 CM*
12. VRTNE FIGURE I POSUDE
13,60 kn 17,00 kn
ČISTAČ SPUŽVA ZA DŽOGER REZERVNA
21. PRIBOR ZA ČIŠĆENJE
11,92 kn 14,90 kn